Värderingsrapport och andra obligatoriska avgifter
 
En värderingsrapport visar fastighetens värde och krävs för att en utländsk medborgare skall kunna ta över äganderätten till en fastighet i Turkiet. Innan köpet av en turkisk fastighet betalas en avgift in till en CMB-godkänd specialist. Efter att avgiften på 6000 TL har betalats in tar det vanligtvis två till tre arbetsdagar att slutföra värderingsrapporten.
Vi är medvetna om att det krävs lite arbete och efterforskning för att köpa en fastighet i ett främmande land och för att underlätta processen har vi här valt att specificera de extra utgifter som tillkommer vid fastighetsköp i Turkiet.


Avgifter för överföring av lagfart

Generaldirektoratet för fastighetsregistret genomför överföringsförfarande gällande lagfart. Både köpare och säljare måste vara närvarande. Som alternativ kan en fullmakt utfärdas för någon av parterna.
4% av det deklarerade värdet på fastigheten betalas till fastighetsregistret som en överföringsavgift.  


Bortsett från detta tillkommer ytterligare avgifter och skatter, totalt cirka 7000 TL, vilket inkluderar följande:

• Passöversättning 600 TL per person. 
• Översättning av adressdokument.
• Statsgodkänd översättare för översättning av handling.
• Foto
• En engångsavgift till fastighetsregistret på cirka 3727TL.


Juristkostnader

På Future Homes är vi stolta över att tillhandahålla bästa möjliga service för våra kunder och vi ser gärna till att du får all hjälp du behöver. Vi tillhandahåller försäljningskontrakt som är upprättade av våra licenserade företagsjurister.

Du kan självklart själv välja en jurist enligt eget önskemål i stället. Vi kan tillhandahålla en lista över ett flertal engelsktalande oberoende jurister att välja mellan. Juristarvodet är i genomsnitt 3000USD +18% moms.


Årlig Fastighetsskatt

Fastighetsskatten betalas årsvis med 0,2% i storstadskommuner och 0,1% i övriga landet. Skattesatsen för kommersiella fastigheter är 0,4% i stadsområden och 0,2% i övriga landet.


Jordbävningsförsäkring

Jordbävningsförsäkring (DASK) är obligatorisk och räknas per kvadratmeter i Turkiet. Skador som kan uppstå både under och efter en jordbävning täcks av den obligatoriska jordbävningsförsäkringen. Avgiften varierar mellan 150 TL och 250 TL beroende på var i Turkiet fastigheten ligger. 

En kompletterande fastighetsförsäkring rekommenderas vilken skyddar vid brand, stöld och annan oförutsedd naturskada som t. ex översvämning.


El och vatten

El- och vattenanslutningsavgifterna varierar något från region till region. Din säljare kan tillhandahålla mer exakt information som gäller där just din fastighet ligger. 

Anslutningsavgifter för el

För att ansluta sig till elnätet och registrera sig för första gången är avgiften mellan 500 TL - 700 TL. Detta inkluderar anslutningsregistrering, elmätare och anslutningsavgift. 


Anslutningsavgifter för vatten

Anslutning till vattennätet inklusive en första inbetalning kostar ca 2451 TL.

Telefon och Internet

För att starta ett telefon- och internetabonnemang krävs vanligtvis att man har uppehållstillstånd. 
Specialerbjudanden för nya prenumeranter brukar finnas om man tecknar ett tvåårigt abonnemang. Ett vanligt paket som inkluderar telefonabonnemang, internet och TV-abonnemang kostar cirka 130 TL / månad.

Underhållsavgift (Aidat)

Som boende i lägenhet i Turkiet måste man också betala en underhållsavgift månadsvis som kallas “Aidat”. Denna avgift används för el i allmänna utrymmen, säkerhet och drift av delade anläggningar som trädgårdar och pool.