Eiendomsstatus
Område
Min. Sovrom
Max. Sovrom
Min. Pris
Maks. Pris
Kvadratmeter
-
Sorter etter
Ref. nr.

Kjøpsutgifter

Kjøpsutgifter

Takseringsrapport og andre obligatoriske gebyrer
 
En verdivurderingsrapport viser verdien av eiendommen og kreves for at en utenlandsk statsborger skal kunne kjøpe en eiendom i Tyrkia. Før du kjøper en tyrkisk eiendom, må det betales et gebyr til en CMB-godkjent spesialist. Etter at gebyret på 6000 TL er betalt, tar det vanligvis to til tre virkedager å fullføre verdsettelsesrapporten.

Siden vi er klar over at det krever litt innsats og forskning før du kan kjøpe en eiendom i et fremmed land, har vi spesifisert ekstrautgiftene som følger med å kjøpe eiendom i Tyrkia for å gjøre prosessen litt enklere.

Gebyr for overdragelse av skjøte

Generaldirektoratet for matrikkelen foretar overføringsprosedyren vedrørende skjøtene. Både kjøper og selger må være tilstede. Alternativt kan det utstedes fullmakt for begge parter.

6% av oppgitt verdi av eiendommen innbetales til regjeringen som overdragelsesgebyr.

Bortsett fra dette vil noen ekstra avgifter og skatter legges til, totalt ca. 7000 TL, som inkluderer følgende:

• Passoversettelse 600 TL per person.
• Oversettelse av adressedokumenter.
• Statlig godkjent oversetter for oversettelse av skjøte.
• Foto.
• Et gebyr til tinglysingskontoret på ca. 3727 TL.

Juridiske gebyrer

Hos Future Homes er vi stolte av å yte best mulig service for våre kunder, og vi sørger gjerne for at du får all den hjelpen du trenger. Vi tilbyr salgskontrakter som er forfattet av våre lisensierte bedriftsadvokater.

Selvfølgelig kan du bruke en advokat etter eget valg også. Vi stiller gjerne med en rekke engelsktalende uavhengige advokater å velge mellom hvis du ønsker det. Advokathonoraret er i gjennomsnitt USD 3000 + 18 % mva.

Årlig Eiendomsskatt

Eiendomsskatt betales årlig med 0,2 % i storbykommuner og 0,1 % i resten av landet. Skattesatsen for næringseiendommer er 0,4 % i byområder og 0,2 % i resten av landet.

Eiendoms- og jordskjelvforsikring

Jordskjelvforsikring (DASK) er obligatorisk og beregnes per kvadratmeter i Tyrkia. Denne forsikringen betalas årlig. Skader som kan oppstå både under og etter et jordskjelv dekkes av den obligatoriske jordskjelvforsikringen. Gebyret varierer mellom 150 TL og 250 TL avhengig av hvor i Tyrkia eiendommen ligger.

Det anbefales en supplerende eiendomsforsikring som beskytter ved brann, tyveri og andre uforutsette naturskader som flom.

Strøm og vann

Tilkoblingsavgifter for strøm og vann varierer litt fra region til region. Selgeren din kan gi mer presis informasjon som gjelder for regionen der eiendommen din ligger.

Tilkoblingsavgifter for strøm

Å koble seg til strømnettet og registrere deg for første gang koster mellom 500 TL - 700 TL. Dette inkluderer tilknytningsregistrering, strømmåler og tilknytningsgebyr.

Vanntilknytningsgebyrer

Å koble til vannnettet, inkludert en førstegangsbetaling, koster ca. 2451 TL.

Telefon og Internett

For å starte en tyrkisk telefon- og internettkontrakt må du vanligvis ha oppholdstillatelse.

Spesialtilbud på nye kontrakter er vanligvis tilgjengelige hvis du tegner deg for en toårskontrakt. En vanlig pakke som inkluderer telefon, internett og TV-kontrakt koster ca 130 TL / måned.

Fellesutgifter (Aidat)

Som beboer i en leilighet i Tyrkia må du også betale et månedlig fellesutgifter som kalles "Aidat". Denne avgiften brukes til elektrisitet i offentlige områder av bygningen, sikkerhet og drift av fellesanlegg som hager og svømmebasseng.