Uppehållstillstånd i Turkiet

Utländska medborgare som vill resa in i Turkiet måste ha visum (30, 60 eller 90 dagar) eller viseringsbefrielse. Utlänningar som vill stanna längre måste ansöka om uppehållstillstånd i Turkiet. (Vanligtvis får man detta på årbasis)

Först och främst måste du fylla i en onlineansökan med ett biometrisk foto.

För att få ett uppehållstillstånd i Turkiet behöver du följande dokument:
– Anmälningsblankett för uppehållstillstånd
– Ett original och en kopia av köparens giltiga pass eller resedokument (fotosidan och sidan med sista inresestämpeln)
– Fyra bilder i passformat
– En deklaration om ekonomiska resurser (500 $ per månad eller motsvarande i en annan valuta) och bevis från den turkiska banken som visar att det finns ett konto i ditt namn.
– Bevis om giltig sjukförsäkring i Turkiet. 
– Ett officiellt dokument med din adress (antingen en kopia av ett undertecknat och notariserat hyresavtal eller bevis på att du äger en fastighet i Turkiet. 

Om du ansöker om uppehållstillstånd för första gången måste du göra en onlinebokning innan du går till det statliga migrationskontoret. Onlinebokningen måste alltid göras innan turistvisumet löper ut. Fyll i e-ikamet (onlineansökan) på den officiella webbplatsen (www.goc.gov.tr) och ha alla dokument klara som nämnts ovan.

Om du ansöker för första gången väljer du “första ansökan”. Efter att ha fyllt i e-ikamet kommer du att se en bekräftelsessida med alla detaljer och information om hur du betalar in avgiften för handläggningen av ditt tillstånd. Du bör skriva ut den här bekräftelsesidan om möjligt då migrationskontoret kan behöva en kopia.

Utökat tillstånd för boende 

Om du nyligen ansökt om uppehållstillstånd behöver du ändå följa de steg som nämnts tidigare. Istället för att göra en onlinebokning behöver du dock bara fylla i en onlineansökan och sedan skicka in alla dokument.