Eiendomsstatus
Område
Min. Sovrom
Max. Sovrom
Min. Pris
Maks. Pris
Kvadratmeter
-
Sorter etter
Ref. nr.

Oppholdstillatelse i Tyrkia

Oppholdstillatelse i Tyrkia

Oppholdstillatelse i Tyrkia

Utenlandske statsborgere som ønsker å reise inn i Tyrkia må ha visum (30, 60 eller 90 dager) eller visumfritak. Utlendinger som ønsker å bli lenger må søke om oppholdstillatelse i Tyrkia, vanligvis på årsbasis.

Først av alt må du fylle ut en elektronisk søknad med et biometrisk bilde.

For å få oppholdstillatelse i Tyrkia trenger du følgende dokumenter:
- Registreringsskjema for oppholdstillatelse
– En original og en kopi av passet eller reisedokumentet (bildesiden og siden med siste innreisestempling)
- Fire passbilder
- Bevis på gyldig helseforsikring i Tyrkia.
- Et offisielt dokument med adressen din (enten en kopi av en signert og attestert leieavtale eller et dokument som beviser eierskapet til en eiendom i Tyrkia.

Dersom du søker om oppholdstillatelse for første gang, må du bestille online før du går til immigrasjonskontoret. Onlinebestillingen må alltid gjøres før turistvisumet utløper. Fyll ut e-ikam (online søknad) på den offisielle nettsiden (www.goc.gov.tr) og sørg for at du har alle dokumentene klare som angitt ovenfor.

Hvis du søker for aller første gang, velger du «første søknad». Etter å ha fullført e-ikam, vil du få en bekreftelsesside med alle detaljer og informasjon om hvordan du betaler gebyret for behandling av tillatelsen din. Vi anbefaler at du skriver ut denne bekreftelsessiden hvis mulig, da migrasjonskontoret kan be om en kopi.

Utvidet tillatelse

Hvis du nylig har søkt om oppholdstillatelse, må du fortsatt følge de nevnte trinnene. Men i stedet for å foreta en online bestilling, trenger du bare å fylle ut nettsøknaden og sende inn alle dokumentene.