Fastighetsstatus
Fastighetsdistrikt
Min. Sovrum
Max. Sovrum
Min. Pris
Max. Pris
Kvadratmeter
-
Sortera efter
Ref nr

Sjukvårdssystemet i Turkiet

Sjukvårdssystemet i Turkiet

Hälso- och sjukvård i Turkiet

Turkiet erbjuder vård av hög kvalitet. I Republiken Turkiets konstitution står: ”Alla har rätt till social trygghet”, vilket innebär att alla medborgare har tillgång till kvalitativ vård. Både offentliga och privata hälsovårdstjänster är lättillgängliga och prisvärda.

Den medicinska utvecklingen har gått snabbt de senaste åren och kapaciteten har ökat kraftigt i samband med öppnandet av nya vård- och hälsocenter. Den medicinska utbildningen har moderniserats och med det har man kunnat öka antalet specialistläkare inom flera olika områden såsom estetik, ögon- och hjärtkirurgi, neurokirurgi och ortopedi.

De senaste åren har sjukvården i Turkiet även avancerat inom organtransplantation, ögon- och tandvård, plastikkirurgi och hårtransplantation. Detta erbjuder en mångfald av tjänster för både medicinska turister och det ökande antalet internationella inflyttade pensionärer.

Varför söka sig till Turkiet för vård?

Turkiet erbjuder en hög vårdkvalitet. Tillgängligheten samt Turkiets geografiska och strategiska läge och milda klimat gör att Turkiet till ett bra alternativ för den som söker en vårdgivare utomlands. 

Turkiet är ett folktätt land och därför stöter behandlande läkare på ett stort antal fall inom sitt specifika kompetensområde. Detta ger en mångfald och ökar möjligheten till kompetensutveckling och erfarenhet. 

Turkiets hälso- och sjukvård har även en konkurrenskraftig prisnivå, många anställda pratar andra språk än turkiska vilket gör att man kan hitta en behandlande läkare som talar många olika språk och det är generellt korta väntetider.