Fastighetsstatus
Fastighetsdistrikt
Min. Sovrum
Max. Sovrum
Min. Pris
Max. Pris
Kvadratmeter
-
Sortera efter
Ref nr

Turkiskt medborgarskap

Turkiskt medborgarskap

Varför turkiskt medborgarskap?

Fördelar med ett turkiskt medborgarskap:
Du kan behålla din nuvarande nationalitet
Ansökningsprocessen tar endast 4 månader
Du behöver bara behålla fastigheten i 3 år för att få behålla medborgarskapet
Du kan få stora hyresintäkter under denna period tack vare ditt medborgarskap och
fastighetsköp
Du kan göra affärer i Turkiet

Vanliga frågor om turkiskt medborgarskap
Nyligen trädde en lag i kraft som behandlar regler om turkiskt medborgarskap
genom investeringar i landet. Nedan besvarar vi några av de vanligaste frågorna
kring den nya lagen:

Kan du kort förklara processen för ansökan om turkiskt medborgarskap i
samband med köp av fastighet?

Förfarandet inleds vid köp av en fastighet och efter att man lämnat in ansökan till
fastighetsregistret. Ansökan skickas sedan till relevant departement där värdet av
fastigheten bestäms och beslut fattas om att fastigheten inte får säljas inom 3 år.
Därefter lämnas ansökan in om turkiskt medborgarskap. När beslutet är fattat får du
ditt medborgarskap och du kan då även ansöka om ett turkiskt pass

Kan min familj få turkiskt medborgarskap genom att köpa en fastighet?

Hela familjen inklusive maka/make och barn under 18 år kan omfattas av
medborgarskapet.

Kan mitt barn över 18 år dra nytta av medborgarskapsrätten?

Nej tyvärr omfattas inte vuxna barn av rätten till medborgarskap.

Hur ska jag beräkna växelkurserna för USD och TL?

Enligt den turkiska medborgarskapslagen med äganderätt så beräknas växelkursen
på den turkiska centralbankens försäljningskurs på transaktionsdagen.

Hur lång tid tar det att få turkiskt medborgarskap?

Processen tar normalt 3–6 månader.

Jag har inte möjlighet att resa till Turkiet. Kan jag ändå få turkiskt
medborgarskap i samband med mitt fastighetsköp?

Om du ger en fullmakt till en jurist kan du följa alla steg från början till slut på
distans och få ett medborgarskap.

Jag har äger redan en fastighet i Turkiet. Kan jag ansöka om turkiskt
medborgarskap nu i efterhand?

Ansökan kan göras vid fastighetsköp och investeringar som genomförts efter 2018-
09-20.

Vilka nationaliteter kan kvalificera för ett turkiskt medborgarskap vid
fastighetsköp?

Alla som köper en fastighet i Turkiet kan göra denna ansökan oavsett nationalitet.

Kan jag få medborgarskap för mitt funktionshindrade barn över 18 år?

Ja. Du kan få medborgarskap genom att uppvisa dokumentation på att ditt barn
behöver särskild vård eller omsorg.

Processen för turkiskt medborgarskap vid fastighetsköp kan ta upp till 6
månader. Kan jag få uppehållstillstånd under denna period?

Absolut, både du och din familj kan få uppehållstillstånd under denna tid.

Vilka investeringar krävs för att uppfylla villkoren för ett turkiskt
medborgarskap?

• En investering på minst 500 000 USD eller motsvarande i utländsk valuta eller
turkiska lira.
• En insättning på minst 500 000 USD eller motsvarande i utländsk valuta eller
turkiska lira till en bank som är verksam i Turkiet. Detta förutsatt att pengarna inte
tas ut på minst tre år.
• Aktieköp, köp av fastighetsinvesteringsfonder eller riskkapitalinvesteringsfonder
för minst 500 000 USD eller motsvarande i utländsk valuta eller turkiska lira,
förutsatt att innehavet inte avyttras under minst tre år.
• Inköp av statsobligationer till ett värde av minst 500 000 USD eller motsvarande i utländsk valuta eller turkiska lira, förutsatt att innehavet inte avyttras under minst
tre år.